Przedsiębiorstwo LOVE STORY JEWELLERY URSZULA LISOWSKA realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach projektu grantowego „Bon antywirusowy”.

Celem projektu jest uniezależnienie się od zagranicznych producentów biżuterii poprzez tworzenie własnej biżuterii podczas lockdown dzięki zakupowi wyposażenia i urządzeń do stworzeniu własnej pracowni jubilerskiej.

Podczas pandemii gdy granice państwa są zamknięte nie mamy możliwości spotkań z zagranicznymi dostawcami, a co za tym idzie zakupu towaru.

Własna pracownia da nam możliwość tworzenia własnej biżuterii, a dzięki temu płynności w zatowarowaniu naszych salonów jubilerskich, a także sklepu internetowego.

Wartość projektu: 114 662,21 zł

Wkład Funduszy Europejskich 84 264,13 zł.

Przedsiębiorstwo LOVE STORY JEWELLERY URSZULA LISOWSKA realizuje projekt stanowiący element katalogu usług RPO WP, Oś priorytetowa I - Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Poddziałanie 1.4.1 – Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Typ projektu 1A – Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy). 

Celem projektu jest rozwój LOVE STORY JEWELLERY URSZULA LISOWSKA poprzez skorzystanie z prorozwojowej usługi doradczej pn. "Wsparcie opracowania i wdrożenia strategii komunikacji marki". Planowanym efektem projektu, dzięki profesjonalnemu wsparciu eksperckiemu, jest uzyskanie przez firmę szans na zwiększenie sprzedaży, czego następstwem będzie: wzrost udziału w rynku, poprawa wizerunku, zdobycie przewagi konkurencyjnej, a co za tym idzie - wzrost rentowności organizacji. Wartość projektu: 61.500,00 PLN. Wkład Funduszy Europejskich: 42.500,00 PLN. 

Dotyczy projektu nr WND-RPPD.01.04.01-20-2668/20-00 pn. „Zwiększenie konkurencyjności i efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa  LOVE STORY JEWELLERY URSZULA LISOWSKA poprzez zakup prorozwojowej usługi doradczej pn. "Wsparcie opracowania i wdrożenia strategii komunikacji marki" w ramach umowy nr UDA-RPPD.01.04.01-20-2668/20-00 zawartej dnia 27.08.2021 r.